Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 is de Arbowet veranderd. Als werkgever bent u wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. Indien uw organisatie kleiner is dan 15 medewerkers, kunt u als werkgever deze taak ook zelf uitvoeren.

Het aanstellen van een preventiemedewerker levert voordeel op voor de organisatie: zo bespaart u kosten op de arbodienst en kunt u verzuim zo mogelijk nog gerichter voorkomen.

Het takenpakket van de preventiemedewerker omvat o.a de volgende onderwerpen:

  • het adviseren van de werkgever (en de eventuele OR) met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
  • het fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid en Arbozorg;
  • het optreden als tussenpersoon richting externe deskundigen en fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties;
  • het ondersteunen bij de uitvoering van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI & E);
  • het voorkomen nvan verzuim;
  • het verzorgen van voorlichting en instructie.

Direct contact

Voor meer informatie over onze diensten kunt u direct contact opnemen met ons op telefoonnummer: 0411 – 689 393 of per email: opleiding@blusco.nl