Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan moet worden opgesteld in het kader van de bouwverordening artikel 6.1.1, en in het kader van de Arbowet, artikel 15 en Arbobesluit, artikel 2.17.

Dit is ook de reden dat een ontruimingsplan onder andere door de brandweer moet worden getoetst. Een ontruimingsplan kan onderdeel zijn van het bedrijfshulpverleningsplan van de betreffende organisatie. De brandweer toetst alleen het ontruimingsplan, deze moet daarom met een aparte inhoudsopgave aangeboden worden.

Volgens bouwverordening artijel 6.1.1 is een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders verplicht voor bouwwerken waarin:

  • meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, anders dan in één- of meergezinshuis;
  • bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit materialen (Staatscourant 1998, 138) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;
  • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal   worden verschaft.

Wij schrijven voor u uw ontruimingsplan volgens de Nederlandse norm NTA 8112, richtlijn voor ontruimingsplannen. Deze richtlijn voldoet aan de wettelijke eisen en normen. 
Vraag vrijblijvend naar een offerte. Naast het schrijven van het plan kunnen wij ook het bijbehorende tekenwerk verzorgen.

Direct contact

Voor meer informatie over onze diensten kunt u direct contact opnemen met ons op telefoonnummer: 0411 – 689 393 of per email: info@blusco.nl