Blusco stelt voor uw bestaande gebouw een brandpreventieadvies op, gebaseerd op een inventarisatie op basis van bouwtekeningen en een rondgang ter plekke.

Dit brandpreventieadvies is specifiek toegespitst op het gebouw en het gebruik hiervan. Maatwerk dat volledig voldoet aan uw verwachtingen. Vooraf bespreken wij met u welke aspecten meegenomen worden in het advies en wat de kosten hiervan zijn.

U kunt hierbij denken aan:
- de beoogde of gerealiseerde compartimentering en de grootte hiervan;
- het aantal, de bereikbaarheid en lengte van vluchtwegen;
- de status van de vergunningen;
- installatie of reparatie van brandpreventieve voorzieningen en installaties zoals brandwerende deuren, kozijnen, wanden, brandwerende coatings en afdichtingen.
- Plan van aanpak met kostenbegroting , dat voorziet in de activiteiten die het gerealiseerde preventieniveau in stand c.q. op het niveau van actuele regelgeving houden, inclusief het beheer en onderhoud hiervan.