De Arbo-wet van 1 november 1999 (artikel 3 1e lid onder e) zegt dat iedere werkgever de plicht heeft bedrijfshulpverlening te organiseren.
De tekst van artikel 3 1e lid onder e verluidt:

1. De werkgever voert een zo goed mogelijk arbeidomstandighedenbeleid en neemt daarbij, gelet op de stand van zaken van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht:

e. doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen en ten einde te verzekeren dat de schade aan de gezondgheid zoveel mogelijk beperkt wordt.

Artikel 15 van de vernieuwde Arbo-wet zegt dat de werkgever dient te voorzien in deskundige bijstand.

Voor meer informatie over wetgeving kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 0411 689 393 of per email: info@blusco.nl