Brand ontstaat meestal door menselijke handelingen en nalatigheden zoals:

- Onachtzaamheid
- Onwetendheid
- Onverschilligheid
Brand is onder te verdelen in 3 klassen, namelijk:

Klasse A
Vaste stoffen zoals hout, papier, kleding
Klasse B
Vloeistoffen zoals benzine, olie, verf
Klasse C
Gassen, zoals butaan, LPG, aardgas

Omdat er verschillende soorten branden zijn is er voor elke brand een daarvoor geschikte brandblusse.
Poederbussers: Deze zijn geschikt voor branden van klasse A-B-C

Poederbusser 1 kg

Poederblusser 2kg

Poederblusser 3 kg
Voordelen:
Voor meerdere branden geschikt en redelijk goedkoop. Kan in de open lucht worden gehangen en is niet gevoelig voor vorst

Nadelen:
Geeft veel nevenschade door de fijne verdeeldheid van het poeder. Brengt schade toe aan elektronische apparatuur
_________________________________________________________________________________________________________
Sproeischuim blussers (AFFF): geschikt voor branden van Klasse A-B
Geschikt voor branden van Klasse A-B
Voordelen:
Minder nevenschade
Zeer gesckikt voor vermenging met water

Nadelen:
Vorst gevoelig (op verzoek ook vorstvrij leverbaar)
Beperkt houdbaar (5 jaar)

Schuimblusser 6 kg
   
CO2 (Koolzuur sneeuw) blusser:
Geschikt voor de branden van Klasse B
Voordelen:
Geen nevenschade
Niet elektrisch geleidend

Nadelen:
Gebruik in te kleine ruimte kan gevaarlijk zijn voor de mens door zuurstofgebrek.
Duurder dan de andere types omdat er zwaardere cilinders worden gebruikt.
CO2 blussers zijn verkrijgbaar in 2 kg en 5 kg
   
Brandslanghaspels: 
Geschikt voor branden van Klasse A-B
Voordelen:
Water is goedkoop
Water is in grote hoeveelheid aanwezig
Groet koelend vermogen

Nadelen:
Vorst gevoelig
Gevaarlijk op elektriciteit

Onze brandslanghaspels zijn tevens aan te sluiten op een sprikklerinstallatie. Zij zijn in verschillende maten leverbaar en daardoor eventueel in te bouwen.
   
Rimbox
Deze transportkist is gemaakt voor vrachtwagens en beschermt uw brandblusser tegen allerlei weersinvloeden. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid en bovendien gaat de brandblusser jaren mee.

Deze rimbox is leverbaar voor blussers van 6 en 9 kg, en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast kunsstof