Een door Blusco zelf ontwikkelde cursus waarin u leert preventief te kijken naar uw omgeving. U leert verschillende blusmiddelen herkennen. Waar en welke blusmiddelen moeten hangen. Hoe gevaarlijke situaties te herkennen zijn en hoe deze gemakkelijk zijn op te lossen.
U leert hoe en waarom een preventieronde in uw bedrijf gelopen wordt en u leert alles over nood- en transparant verlichting en vluchtroutes. Kortom een veilige werkomgeving zorgt voor bedrijfscontinuiteit naar uw afnemers en voorkomt schade en winstderving.